1 דירות למכירה בבת-ים
1 בית למכירה בהרצליה
1 דופלקס למכירה בהרצליה
2 קוטג למכירה בהרצליה
1 קוטג למכירה במושבים מרכז
1 דירות למכירה ברמת גן
2 פנטהאוס למכירה ברמת גן
2 דירות למכירה ברמת השרון
2 פנטהאוס למכירה ברמת השרון
12 בית למכירה בתל אביב
8 ד.גג למכירה בתל אביב
20 דופלקס למכירה בתל אביב
187 דירות למכירה בתל אביב
18 דירת גן למכירה בתל אביב
2 מיני פנט' למכירה בתל אביב
29 פנטהאוס למכירה בתל אביב
12 קוטג למכירה בתל אביב
1 דירות להשכרה בבת-ים
3 דירות להשכרה בגבעתיים
2 בית להשכרה בהרצליה
2 דירות להשכרה בהרצליה
1 קוטג להשכרה בהרצליה
1 דופלקס להשכרה ברמת גן
2 דירות להשכרה ברמת גן
1 דירות להשכרה ברמת השרון
15 בית להשכרה בתל אביב
6 ד.גג להשכרה בתל אביב
18 דופלקס להשכרה בתל אביב
316 דירות להשכרה בתל אביב
21 דירת גן להשכרה בתל אביב
1 יח. דיור להשכרה בתל אביב
4 מיני פנט' להשכרה בתל אביב
29 פנטהאוס להשכרה בתל אביב
17 קוטג להשכרה בתל אביב
15 ל ב
1 ל ב
10 ל ב
2 ל ב
2 ל ב
4 ל ב